Mag de school me verplichten om naar het CLB te gaan?

Nee, dat mag niet.

Begeleiding door het CLB kan niet verplicht worden. Als de school aan het CLB vraagt om jou te begeleiden, dan moet het CLB altijd eerst de uitdrukkelijke toestemming vragen aan je ouders (als je jonger bent dan 12) of aan jezelf (vanaf 12).  Ben je ouder dan 12 jaar, dan moet je dus altijd zelf eerst akkoord gaan voor er een begeleiding wordt opgestart.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

  • Indien je spijbelt houd je je niet meer aan de leerplicht en kan verplichte begeleiding opgestart worden.
  • Sommige medische onderzoeken en inentingen kunnen verplicht worden. Een inenting tegen polio is bijvoorbeeld verplicht, sommige andere inentingen zijn dat niet. Voor een medisch onderzoek of een inenting moet het CLB je ouders per brief informeren over de aard en de bedoeling van de inenting en hen vragen of ze mag toegediend worden. Het spuitje mag enkel gegeven worden als je ouders vooraf hun schriftelijke toestemming hebben gegeven.