Mag de school mij een C-attest geven, enkel voor een buis op mijn GIP?

Nee, dat mag niet.

De school bepaalt wel zelf welk gewicht een GIP heeft bij de eindbeoordeling. Het resultaat van een GIP mag nooit het enige doorslaggevende element zijn bij een C-attest.

De evaluatie van een GIP moet hoe dan ook gebeuren door de betrokken leerkrachten(en) van het vakgebied én door deskundige(n). Het betrekken van deskundigen is verplicht. Hoe die deskundigen betrokken worden bij de evaluatie bepaalt de school zelf. De school moet wel kunnen aantonen dat de deskundige mee beraadslaagd en beoordeeld heeft.

De school heeft een motiveringsplicht bij het eindresultaat. Als leerling heb je het recht om de motivering en de redenen voor de beoordeling in te kijken.