Mag de school mij een nul geven voor een taak of toets als ik spijbel?

Ja, dat mag.

De school beslist daar zelf over. Je kan in het schoolreglement opzoeken hoe je school dat aanpakt.

Als je niet akkoord gaat, kan je dit proberen aan te kaarten bij de leerlingenraad of de schoolraad. Misschien kunnen zij een gesprek met de directie op gang brengen.