Mag de school mij schorsen omdat ik spijbel?

Ja, dat mag.

De school bepaalt zelf de sancties die ze geeft. Ze moeten wel in het schoolreglement vermeld staan. Spijbelen is in strijd met de leerplicht. Die leerplicht ligt wettelijk vast. De school moet dan ook zo snel mogelijk ingrijpen als ze merkt dat leerlingen afwezig zijn zonder goede reden.

Voor leerplichtige leerlingen die meer dan 10 halve dagen onwettig afwezig zijn (8 halve dagen in het deeltijds onderwijs) moet de school verplicht het CLB inschakelen voor begeleiding.