Mag de school mij schorsen omdat ik spijbel?

Ja, dat mag.

De school mag zelf de sancties bepalen die ze geeft. Het moet wel in het schoolreglement vermeld staan.

De leerplicht ligt wettelijk vast. Spijbelen is in strijd met die leerplicht. De school moet dan ook zo snel mogelijk ingrijpen als ze merkt dat leerlingen afwezig zijn zonder goede reden. Voor leerplichtige leerlingen die meer dan 10 halve dagen onwettig afwezig zijn (8 halve dagen in het deeltijds onderwijs) moet de school verplicht het CLB inschakelen voor begeleiding.