Mag de school mij uit de les houden als straf?

Ja, dat mag. Maar slechts voor een beperkte periode.

Wanneer een leerkracht of de school vindt dat je de lessen stoort of je niet aan de schoolregels houdt, kan als maatregel besloten worden dat je de lessen tijdelijk niet mag volgen, maar bv. in het studielokaal een vervangende opdracht moet doen.

Hier zijn echter wel belangrijke beperkingen aan verbonden: deze straf mag maximaal 1 schooldag duren en mag zich niet herhalen tenzij er zich nieuwe feiten voordoen. Je mag dus niet meerdere keren na elkaar uit een bepaalde les geweerd worden zonder dat je opnieuw de schoolregels hebt overtreden.

Voor niet-verplichte schooluitstappen gelden dezelfde regels.

Reacties