Mag de school mij verplichten om 's middags in de refter te blijven eten?

Ja, dat mag.

De school heeft heel veel vrijheid als het gaat over algemene afspraken op het schoolniveau. Als je het schoolreglement ondertekent, verklaar je je ook akkoord met deze afspraken.

Ga je toch niet akkoord? Probeer dan het schoolreglement te veranderen via de leerlingenraad en de schoolraad.