Boostworkshop voor Conflixers

Voor wie al conflixt en het project een extra boost wil geven, bieden we deze workshop op maat aan. We nemen samen jullie conflixersproject onder de loep en formuleren acties om jullie te versterken.

  Lees meer
  workshops en begeleiding

  Kan de school mij op het einde van het schooljaar verplichten om mijn boeken af te geven?

  Ja, dat kan. Dat is door de wet bepaald.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Workshop: starten met de feedbacktool op je school

  11 jan 2021

  Wil jij op school de lessen beter maken dankzij feedback van leerlingen? Dan moet je wel op een kwaliteitsvolle manier die feedback verzamelen. Wij werkten een online feedbacktool uit voor leerkrachten. De tool is ontwikkeld door een onderzoeker, leerkrachten en leerlingen natuurlijk. Zo zorgen we dat de feedback betrouwbaar én zinvol is. 

  Lees meer
  workshops en begeleiding

  Mag mijn dossier doorgegeven worden aan een ander CLB als ik van school verander?

  Ja, dat mag, tenzij jij of je ouders daar niet mee akkoord zijn.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Mag mijn oude school informatie over mij doorgeven aan mijn nieuwe school?

  Ja, je oude school mag alle info doorgeven die gaat over jouw onderwijsloopbaan.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Mag een school camera's plaatsen?

  Ja, dat mag. Al blijft je recht op privacy wel belangrijk.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Mag een leerkracht informatie over mij doorvertellen?

  Ja, de leerkracht mag relevante informatie delen met iemand anders van het schoolteam.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Moet ik op de klasfoto?

  Nee, dat moet niet. Ook voor deze foto is jouw toestemming nodig.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Mag een medewerker van het CLB informatie over mij doorvertellen?

  Nee, dat mag niet. Een CLB-medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Mag een school haar leerlingen filmen?

  Ja, dat mag. Het moet wel in het schoolreglement staan.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Pages