Mag de school mij verplichten om te zwijgen in de refter?

Ja, dat mag.

De school is hier vrij in. Als de school beslist die regel in haar schoolreglement op te nemen, dan kan je niet veel doen. Als je merkt dat er veel leerlingen het niet eens zijn met de regel, kan je er wel via de leerlingenraad iets aan proberen te veranderen.