Mag de school mijn ouders op de hoogte brengen als ik spijbel?

Ja, dat mag.

De school kiest zelf hoe ze leerlingen sanctioneert die onwettig afwezig zijn. Ouders kunnen ook aangesproken worden, ook als het maar één keer gebeurt. Je moet deze regels kunnen terugvinden in het schoolreglement. De minister raadt aan om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij problematische afwezigheden.

Scholen zijn verplicht een problematische afwezigheid (vanaf 30 halve dagen) te melden aan het Vlaams ministerie van Onderwijs. Zij kunnen op hun beurt het parket hiervan verwittigen. Er kan dan iemand van het parket of sociale dienst van de politie langskomen om te kijken wat er gaande is.