Mag de school mijn persoonlijke voorwerpen (bv. smartphone, GSM...) bijhouden?

Ja, dat mag. 

Er zijn wel wat voorwaarden:

  • De school mag je vragen om een persoonlijk voorwerp af te geven als het de orde verstoort. De school mag je dus vragen om het voorwerp af te geven, maar mag dit niet zomaar afnemen of je rugzak doorzoeken. 
  • De school mag dit voorwerp bijhouden zolang het noodzakelijk is, vaak is dat tot aan het einde van de les of de schooldag. Kijk het schoolreglement na om te zien welke regels gelden op jouw school.
  • De leerkracht mag de gsm of laptop niet zelf inkijken zonder jouw toestemming.

Mag mijn school mijn persoonlijk voorwerp langer dan 1 schooldag bijhouden?

Nee, dat mag enkel door de bevoegde diensten (bv. de politie).

Sommige scholen houden de persoonlijke voorwerpen van leerlingen langer bij dan noodzakelijk, bijvoorbeeld een week. Dat is eigenlijk een inbeslagname en kan alleen gebeuren door de bevoegde diensten, zoals de politie.

Ook al staat het zo vermeld in het schoolreglement, dan nog kan het niet. Een schoolreglement staat niet boven de wet.