Mag de school mijn rapport achterhouden als de schoolrekening niet betaald is?

Nee, dat mag niet.

Je hebt het recht te weten wat je resultaten zijn, zodat je eventueel beroep kan aantekenen. 
Als je ouders vragen hebben of een klacht willen indienen, kunnen ze terecht bij het schoolbestuur of bij het Ministerie van Onderwijs.