Mag de school ons duur schoolmateriaal laten kopen?

Ja, dat mag. 

Een school mag kosten aanrekenen voor activiteiten en schoolmateriaal. Maar het moet wel nuttig en verantwoord zijn. 

Een school moet ook een overzicht van de financiële bijdragen geven via het schoolreglement. Het schoolreglement en de bijdrageregeling worden besproken in de schoolraad.

Als jij of je ouders vinden dat de prijs van het materiaal niet in verhouding staat tot wat je er echt aan hebt, neem je best eens contact op met de directeur. Op je school is er steeds iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken. 

Als jij of je ouders het gevoel hebben dat de kosten te hoog liggen, kunnen jullie ook een schooltoelage aanvragen. Ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs komen in aanmerking. Meer informatie vind je bij de Vlaamse Overheid