Mag de school piercings, tattoos of korte rokjes verbieden?

Ja, dat mag.
De school legt de regels vast in het schoolreglement. Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan een schoolreglement moet voldoen. Zo mag het niet in strijd zijn met de fundamentele rechten en vrijheden van leerlingen of ouders en moeten de regels voor iedereen hetzelfde zijn, tenzij er een goede reden is om onderscheid te maken.
In veel schoolreglementen staat beschreven welke kledij is toegelaten en welke niet. Ook over piercings, tattoos, oorringen of petjes vind je vaak regels. Als de school het dragen van piercings of korte rokjes en shorts verbiedt, zal je je dus hieraan moeten houden.
Het kan ook gebeuren dat de regels in het schoolreglement zo vaag omschreven zijn dat je niet begrijpt wat er precies mee wordt bedoeld. Je kan dan best de leerlingenraad hierover aanspreken. Zij kunnen er misschien voor zorgen dat de regels duidelijker worden.