Mag de school piercings, tattoos of korte rokjes verbieden?

Ja, dat mag, als dat in het schoolreglement staat. Dan moet je je eraan houden.

De school legt de regels vast in het schoolreglement.Jij, je ouders en je school moeten de regels volgen. 

Hoe weet ik wat in het schoolreglement staat?

Je kan het schoolreglement terugvinden op de website van je school.

Jij en je ouders moeten het schoolreglement trouwens goedkeuren voor je je inschrijft bij je school.

Wat als de regels onduidelijk zijn?

Soms zijn de regels voor wat je mag dragen, vaag omschreven.

Begrijp je niet wat ze precies bedoelen? Spreek dan je leerlingenraad en/of je schoolraad aan. Zij kunnen er misschien voor zorgen dat de regels duidelijker worden.

Wat als ik niet akkoord ga?

Heb je het gevoel dat je niet helemaal jezelf kan zijn door de regels rond piercings, tattoos en kleding op je school? Spreek je leerlingenraad en/of je schoolraad aan. Zij kunnen de directie advies geven om de kledijregels in het schoolreglement aan te passen.

De school mag ook niet zomaar alles verbieden:

  • Ze moeten rekening houden met de 'fundamentele rechten en vrijheden' van leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld, niemand mag op een vernederende manier behandeld worden.

  • De regels moeten voor iedereen gelijk zijn, tenzij er een duidelijke reden voor is. Mag niet: "Meisjes mogen oorbellen dragen, maar jongens niet." Mag wel: "Oorbellen mogen niet in deze studierichting, voor de hygiëne."