Mag de school roken of vapen verbieden?

Ja, ze is daar zelfs toe verplicht.

Er is een algemeen rookverbod in alle Nederlandstalige scholen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen. Het is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 verboden om binnen de schoolomgeving te roken.

Onder het rookverbod vallen de producten op basis van tabak (sigaretten, sigaren, enz.) en gelijkaardige producten (vape, shisha, snus, enz.).

Mag er gerookt worden voor de schoolpoort?

Wettelijk gezien is het niet verboden, maar je school kan dit wel verbieden. 

De fysieke grens van het algemeen rookverbod eindigt aan de schoolpoort. De school mag beslissen dat er in de onmiddellijke schoolomgeving, aan de schoolpoort en op de terreinen van de school, gerookt mag worden. Waar deze regel exact geldt, moet de school duidelijk maken in het schoolreglement. Iedere school zal op basis van de wetgeving en de eigen overwegingen beslissen hoe ver die rookvrije zone loopt. 

Nog andere vragen over het rookverbod? Ga dan naar de website van Vlaams Instituut Gezond Leven.