Mag de school taken en toetsen op internet zetten zonder ze ook in de klas op te geven?

Ja, dat mag.

Een school mag zelf kiezen hoe ze haar taken en toetsen aanbiedt. Toch zullen de meeste scholen vooraf vragen aan de leerlingen of ze ermee akkoord gaan dat de taken en toetsen zo worden aangeboden. Dat is ook logisch, anders zullen veel leerlingen problemen hebben om de taken te maken en de toetsen goed te studeren.

Als je problemen hebt om taken en toetsen voor te bereiden die enkel via internet worden opgegeven, praat hier dan over met de leerkracht of de directie. Leg duidelijk uit wat het probleem is en vraag om een alternatief.