Mag de school zelf haar vrije dagen kiezen?

Ja, dat mag voor een deel.

Er zijn vrije dagen die vastliggen voor alle scholen:

  • de schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en  zomervakantie)
  • de wettelijke feestdagen die daarbuiten vallen (11 november, paasmaandag, hemelvaartsdag en de  dag daarna, 1 mei en pinkstermaandag)

Los daarvan krijgen de voltijdse en deeltijdse scholen van het gewoon secundair onderwijs nog 1 volledige of 2 halve extra vrije dagen. In het buitengewoon onderwijs is dat het dubbele: 2 volledige of 4 halve dagen verlof.

Daarnaast zijn er enkele speciale dagen waarop de lessen kunnen geschorst worden. In het begin van het schooljaar krijg je mogelijk een halve dag vrij omdat de school dan alles kan regelen wat bij het onthaal komt kijken. Ook op de pedagogische studiedag krijg je vrij. Als de school op de dag van de verkiezingen stembureaus plaatst in haar gebouwen, dan kan je de dag daarop een halve dag vrij krijgen.