Mag de school zelf kiezen welke vakken ze geeft?

Nee, dat mag niet.

Er zijn een aantal vakken die de school moet aanbieden. Deze vakken zijn door de regering vastgelegd. We hebben het hier over het minimumrooster, afhankelijk van de onderwijsvorm  en graad. 
Het gaat om:

  • gemeenschappelijke vakken, per onderwijsvorm (ASO, BSO, KSO of TSO) 
  • specifieke vakken, per studierichting

Voorbeeld
Stel dat je een leerling van het vijfde jaar sociaal-technische wetenschappen bent. Aardrijkskunde is voor jou een verplicht, gemeenschappelijk vak. Alle leerlingen die TSO volgen, hebben dit vak in de derde graad. Praktijk koken is voor jou een verplicht, specifiek vak. Alle leerlingen die sociaal-technische wetenschappen volgen, hebben dit vak in de derde graad.

Daarnaast zijn er ook een aantal uren die de school zelf mag invullen: het complementaire gedeelte.