Mag een leerkracht beslissen om ons leerstof thuis zelf te laten studeren?

Ja, dat mag.

De leerkracht mag zelf beslissen over de vorm van de lessen.

De leerkracht kan er dus voor kiezen om je zelfstandig een deel van de leerstof te laten studeren, zonder die leerstof eerst in de klas te behandelen. De leerkracht moet er wel voor zorgen dat elke leerling de leerstof begrijpt en de lessen kan volgen.

Ben je niet akkoord met de aanpak van je leerkracht? Probeer er dan eens over in gesprek te gaan. Voor een leerkracht is het belangrijk om te weten wat de leerlingen denken over de lessen.