Mag een leerkracht of de directie geweld gebruiken?

Nee, dat mag niet.

Zowel fysiek (slaan, schoppen, enz.) als psychisch (vernederen, treiteren, angst aanjagen, enz.) geweld kan niet. 

Deed een leerkracht of directie geweldadig tegen jou? Het is best om daar dan zo snel mogelijk over te praten met je ouders, het CLB of een andere vertrouwenspersoon. Gaat de klacht over een leerkracht, dan ga je best ook in gesprek met de directie. Het is belangrijk dat ook de directie op de hoogte is.

Je ouders kunnen met klachten over een leerkracht of directie naar het schoolbestuur stappen. Zij kunnen ook hulp vragen aan het CLB.

Ook in het onderwijs gelden de principes van het strafwetboek. Dat betekent dat je ouders of een andere meerderjarige vertrouwenspersoon zich ook kunnen richten tot de politie en tot de rechtbank voor het neerleggen van een klacht.

Zoeken jij en je ouders verder advies of verdere begeleiding bij stappen die je kan ondernemen? Dan neem je best contact op met het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.