Mag een leerkracht of een directielid geweld gebruiken?

Nee, dat mag niet.

Zowel fysiek (slaan, schoppen, enz.) als psychisch (vernederen, treiteren, angst aanjagen, enz.) geweld kan niet.

Als iemand je een lijfstraf geeft, kan je klacht indienen. Het is best om daar zo snel mogelijk over te praten met je ouders, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of een andere vertrouwenspersoon. Je ouders kunnen met klachten over een leerkracht of directie naar het schoolbestuur stappen. Zij kunnen ook hulp vragen aan het CLB.

Ook in het onderwijs gelden de principes van het strafwetboek. Dat betekent dat je ouders of een andere meerderjarige vertrouwenspersoon zich kunnen richten tot de politie en tot de rechtbank voor het neerleggen van een klacht.