Mag een leerkracht informatie over mij doorvertellen?

Ja, dat mag.

De leerkracht mag bepaalde informatie delen met iemand anders van het schoolteam (andere leerkrachten, de directie...). Voorwaarde is dat de informatie relevant is voor je begeleiding. Een leerkracht heeft dus geen beroepsgeheim. Ook ander personeel van de school (een medewerker van het secretariaat, een directeur, een vertrouwensleerkracht enz.) hebben dat niet.

Ambtsgeheim of discretieplicht

Leerkrachten zijn wettelijk niet verplicht om informatie over jou als leerling geheim te houden. Ze hebben wel een ambtsgeheim of discreptieplicht. Ze moeten discreet en zorgvuldig omgaan met de informatie die ze als leerkracht krijgen en mogen geen geheimen prijsgeven buiten de school.

Langs de andere kant heeft de leerkracht het recht en zelfs de plicht om bepaalde informatie met anderen te delen. Vertrouwelijke informatie die relevant is voor de begeleiding van de leerling moet de leerkracht meedelen aan andere leerkrachten of de directie (bv. op een klassenraad).

Een medewerker van het CLB is wél gebonden door het beroepsgeheim. Meer info over het beroepsgeheim lees je in dit artikel.