Mag een leerkracht inhaallessen organiseren buiten het gewone uurrooster?

Ja, dat mag.

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er niet genoeg tijd is om alle leerstof te zien.

Er zijn wel een paar belangrijke voorwaarden:

  • Wanneer lessen wegvallen door de organisatie van activiteiten buiten school, stage of bij afwezigheid van leraren, is het aan de school om het uurrooster tijdelijk aan te passen zodat geen extra uren nodig zijn.
  • Aanpassingen aan het normale uurrooster (bv. extra lessen) gebeuren best in overleg met de leerlingen.


    Zie ook:

  “Mag de school kiezen hoeveel uur we les krijgen?”