Mag een leerkracht punten aftrekken voor spelling of andere dingen die niet in orde zijn op een examen of toets?

Ja, dat mag.

Er zijn geen officiële afspraken over evalueren en punten aftrekken. Leerkrachten mogen met andere woorden zelf kiezen hoe ze taken en toetsen evalueren. Als zij dus punten willen aftrekken voor spelfouten of voor het feit dat je je naam niet ingevuld hebt bovenaan je blad, dan kunnen ze dat.

Op heel wat scholen zijn er wel afspraken gemaakt. Er wordt dan verwacht van de leerkrachten dat zij zich daaraan houden. Het zou immers niet eerlijk zijn mocht je de kennisvragen op een geschiedenistoets allemaal correct beantwoord hebben maar toch gebuisd zijn omdat je te veel spelfouten maakte. Spelling is immers niet de essentie van geschiedenis.

Bij afspraken over punten voor spellingsfouten wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen taalvakken en niet-taalvakken. Bij niet-taalvakken wordt er dan bijvoorbeeld geen rekening gehouden met spelling of enkel als de puntenverdeling expliciet een aantal punten op spelling vermeldt. Bij taalvakken kan van de leerkrachten ook telkens verwacht worden dat ze expliciet vermelden hoeveel punten er op spelling staan. Bij een luistertoets is immers het testen van de luistervaardigheid het belangrijkste, niet het foutloos schrijven. Uiteraard zijn de regels aangepast voor leerlingen met dyslexie.