Mag een medewerker van het CLB informatie over mij doorvertellen?

Nee, dat mag niet. Een medewerker van het CLB is gebonden door het beroepsgeheim. Wat je tegen een CLB-medewerker vertelt, mag hij/zij niet doorvertellen aan anderen. Een CLB-medewerker mag in sommige gevallen wel informatie delen met andere medewerkers van het CLB. Als je van school verandert, dan zal het CLB dat samenwerkte met je oude school je dossier moeten doorgeven aan het CLB van je nieuwe school (klik hier voor meer info).