Mag een medewerker van het CLB informatie over mij doorvertellen?

Nee, dat mag niet. 

Een medewerker van het CLB is gebonden door het beroepsgeheim. Wat je tegen een CLB-medewerker vertelt, mag die niet doorvertellen aan anderen. Een CLB-medewerker mag het wel bespreken met een collega binnen hun team, maar alleen als dat beter is voor jou. Die collega moet ook het beroepsgeheim naleven.

Als je uitdrukkelijk toestemming geeft, dan mag de CLB-medewerker het beroepsgeheim doorbreken.

Wanneer je in groot gevaar verkeert, dan moet de CLB-medewerker het beroepsgeheim doorbreken en een melding geven. Uitzonderingen waarbij de CLB-medewerker het beroepsgeheim mag doorbreken zijn:

  • gevaar voor iemands leven
  • gevaar voor iemands eigendom
  • gevaar voor de openbare veiligheid
  • noodsituaties
  • in eigen verdediging
  • op vraag van een rechter

Als je van school verandert, dan zal het CLB dat samenwerkte met je oude school je dossier moeten doorgeven aan het CLB van je nieuwe school (klik hier voor meer info).