Mag een school camera's plaatsen?

Ja, dat mag.

Over camera's staat helemaal niets in de onderwijsreglementering. Als het schoolbestuur beslist dat er camera's komen, dan kan je daar dus weinig aan doen. De school moet steeds duidelijk communiceren waar er camera's hangen (bv: door een pictogram of in het schoolreglement).
Je hebt het recht om te vragen wie er toegang heeft tot de camerabeelden, wie ze kan bekijken en hoe lang de beelden eventueel bewaard blijven.

Je recht op privacy blijft vanzelfsprekend heel belangrijk. Het is één van de fundamentele rechten van de mens, maar het mag niet botsen met andere belangrijke rechten zoals veiligheid. Het is dus wel zo dat er alleen camera’s geplaatst worden als er ernstige vermoedens bestaan dat er misdrijven worden gepleegd.

Als de school kiest om camera's in de toiletten te plaatsen om vandalisme tegen te gaan, kan dat ook met aandacht voor discretie. Ze kunnen de camerahoek zo kiezen dat ze je privacy respecteren.