Mag een school frisdrank verbieden?

Ja, dat mag.

Een school kiest zelf of ze frisdranken verbiedt of niet. Sommige scholen plaatsen een automaat. Andere scholen plaatsen geen frisdrankautomaat maar laten wel toe dat leerlingen zelf frisdrank meebrengen. Nog andere scholen laten ook dat niet toe.

Het is aangeraden het schoolreglement er eens goed op na te lezen.