Mag een school haar eigen eindtermen opstellen?

Nee, dat mag niet.

Eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid heeft vastgelegd. Een school beslist niet zelf over de eindtermen. Alle scholen moeten dan ook dezelfde eindtermen halen. Er zijn algemene eindtermen (bijvoorbeeld voor Nederlands of wiskunde), specifieke eindtermen (voor de vakken typisch voor een bepaalde richting) en vakoverschrijdende eindtermen (die niet bij een bepaald vak aansluiten maar wel belangrijk zijn voor je ontwikkeling, zoals kunnen samenwerken). De eindtermen zijn voor alle scholen gelijk.

De school mag wel eigen leerplannen maken.
In leerplannen wordt beschreven hoe de eindtermen bereikt worden. Ze zijn dus een stuk concreter. Leerplannen opstellen is een enorm karwei. In principe mogen scholen dat zelf doen. Maar in de praktijk hebben scholen de krachten gebundeld en werken ze samen om leerplannen op te stellen. Zo zijn er leerplannen voor het vrij gesubsidieerd onderwijs (katholieke scholen), het officieel gesubsidieerd onderwijs (provinciale, gemeentelijke of stedelijke scholen) en het gemeenschapsonderwijs.
Naast de 'gewone' leerplannen bestaan er ook leerplannen van de examencommissie ('de middenjury'). Die zijn nuttig voor wie bijvoorbeeld een getuigschrift of diploma wil behalen voor de examencommissie.