Mag een school haar eigen onderwijsdoelen opstellen?

Nee, dat mag niet.

Onderwijsdoelen (of minimumdoelen, eindtermen) worden door de overheid vastgelegd. Een school beslist niet zelf over de onderwijsdoelen. Alle scholen moeten dan ook dezelfde doelen halen.

De school mag wel eigen leerplannen maken. In leerplannen wordt beschreven hoe de doelen bereikt worden. Ze zijn dus een stuk concreter. Leerplannen opstellen is niet zo makkelijk. In principe mogen scholen dat zelf doen. Maar in de praktijk hebben scholen de krachten gebundeld en werken ze samen om leerplannen op te stellen. Zo zijn er leerplannen voor het vrij gesubsidieerd onderwijs (katholieke scholen), het officieel gesubsidieerd onderwijs (provinciale, gemeentelijke of stedelijke scholen) en het gemeenschapsonderwijs. Naast de 'gewone' leerplannen bestaan er ook leerplannen van de examencommissie ('de middenjury'). Die zijn nuttig voor wie bijvoorbeeld een getuigschrift of diploma wil behalen voor de examencommissie.