Mag een school haar leerlingen filmen?

Ja, dat mag.

Je recht op privacy blijft vanzelfsprekend heel belangrijk en de school moet kunnen motiveren waarom ze dit doet (bv: omwille van veiligheidsredenen).
Het moet in het schoolreglement vermeld staan. Voor niet-gerichte beelden (waarbij er geen personen bewust gefilmd worden) volstaat het dus om de leerlingen te informeren dat zulke beelden genomen worden. Een expliciete schriftelijke toestemming is hier niet vereist.

De school moet steeds duidelijk communiceren waar er camera's hangen (bv: door een pictogram of in het schoolreglement).

Je hebt het recht om te vragen wie er toegang heeft tot de camerabeelden, wie ze kan bekijken en hoe lang de beelden eventueel bewaard blijven.