Mag een school herexamens organiseren?

Ja, dat mag. De school mag het zogenaamde 'herexamen' (officieel: bijkomende proef) organiseren. Let wel, als leerling kan je geen herexamen eisen.

De algemene regel is dat de klassenraad ten laatste op 30 juni beslist of je wel of niet geslaagd bent. Heeft de klassenraad onvoldoende informatie om een eindbeslissing te nemen? Dan kan de klassenraad ervoor kiezen om voor bepaalde vakken een bijkomende proef op te leggen. Dit kan een herexamen zijn, maar ook een andere opdracht (bv. vakantietaak).

De directie beslist wanneer herexamens plaatsvinden en tegen wanneer je vakantietaken moet indienen. Dat is ten laatste op de 1ste lesdag van het volgende schooljaar.

Bekijk zeker je schoolreglement voor meer informatie over toetsen en examens op je school.