Mag een school herexamens organiseren?

Ja, dat mag.

Het zogenaamde 'herexamen' (officieel: bijkomende proef) bestaat in ieder geval nog steeds. Het is nooit afgeschaft.

De klassenraad kan ervoor kiezen om voor bepaalde vakken een bijkomende proef op te leggen. Dit kan een herexamen zijn, maar ook een andere opdracht. Anders dan bij een vakantietaak, is er in dit geval nog geen beslissing over het attest op 30 juni. Deze wordt pas genomen na de evaluatie van de bijkomende proeven.