Mag een school mijn inschrijving weigeren?

Ja, dat mag, maar een school kan je inschrijving niet zomaar weigeren. 

De school mag enkel kiezen om je niet in te schrijven bij de volgende situaties:

  • De school, een klas, het leerjaar of de richting heeft geen vrije plaatsen meer. Meer leerlingen kunnen er voorlopig niet bij. Je kan je wel op de wachtlijst zetten. 
  • Je werd dit schooljaar of tot twee schooljaren terug definitief uitgesloten uit de school waar je probeert in te schrijven. Dat betekent dat je via een tuchtprocedure uit de school werd gezet.
  • Je bent in hetzelfde schooljaar definitief uitgesloten in een andere school. De nieuwe school mag je enkel weigeren indien daar afspraken over bestaan tussen je oude en nieuwe school die werden vastgelegd door het Lokaal Overlegplatform (LOP).

  • Als je een IAC-verslag (verslag individueel aangepast curriculum) of OV4-verslag (verslag opleidingsvorm 4) hebt, dan kan je naar een school voor buitengewoon onderwijs. Maar je kan ook beslissen om je in te schrijven in een gewone school. Die school zal je dan voorlopig inschrijven. De school zal in overleg met je ouder(s)/ voogd en het CLB nagaan of je er alle aangepaste zorgen kan krijgen. Als de school die aanpassingen onredelijk vindt, dan kan ze de inschrijving ongedaan maken. De school oordeelt dan dat ze niet in staat is om je goed op te vangen en aangepast onderwijs te geven. De school moet die beslissing wel motiveren
  • De school heeft aanwijzingen dat je ook in een andere school bent ingeschreven en van plan bent om afwisselend naar beide scholen te gaan.

Kiest een school ervoor om jou niet in te schrijven? Dan is de school verplicht die weigering op papier te zetten. Dat heet  “een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving”. Als je het papier niet krijgt, vraag er dan naar.  Het is je bewijs dat je probeerde in te schrijven.

Wat moet ik doen bij een weigering van inschrijving?

Wacht niet te lang met het zoeken naar de juiste hulp.

Jouw ouder(s)/ voogd nemen best contact op met het Lokaal Overlegplatform in de gemeente van de school om te bemiddelen. 

Geen LOP in de gemeente van de school? Dan is er de provinciale bemiddelingscel. Na de weigering van de school heb je maar 10 dagen om de bemiddeling via de provinciale bemiddelingscel te starten.

Helpt dit niet? Dan kunnen je ouder(s)/ voogd ook een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Die moeten jouw klacht binnen 30 dagen na weigering of na bemiddeling door het LOP behandelen.