Mag een school ons verplicht naar toneel, film, musea ... laten gaan buiten de lesuren?

Ja, dat mag.

Een school mag opdrachten geven die verbonden zijn aan een (betaald) bezoek aan de bioscoop, het theater, een museum. Er is geen maximumbedrag voor dat soort activiteiten.

Wie problemen heeft om de facturen te betalen, kan best een schooltoelage aanvragen. Ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs komen in aanmerking. Op deze pagina kan je terecht voor zowel informatie als het aanvragen zelf.