Mag een school ons verplicht naar toneel, film, musea ... laten gaan buiten de lesuren?

Ja, dat mag.

Een school mag opdrachten geven die verbonden zijn aan een (betaald) bezoek aan de bioscoop, het theater, een museum, enz. Er is geen maximumbedrag voor dat soort activiteiten (helaas).

Heb je problemen om dit te betalen? Ga hierover dan in gesprek met je klastitularis, een (vetrouwens)leerkracht of de leerlingenbegeleiding op jouw school. Zij helpen je verder met het zoeken naar een oplossing.