Mag er gerookt worden op school?

Nee, dat mag niet.

Er is een algemeen rookverbod in alle Nederlandstalige scholen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen. Het is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 verboden om binnen de schoolomgeving te roken.

Onder het rookverbod vallen niet enkel producten op basis van tabak (sigaretten, sigaren, snus, enz.), maar ook soortgelijke producten zoals de e-sigaret (ook zonder nicotine) of nicotinezakjes. 

De fysieke grens van het algemeen rookverbod eindigt aan de schoolpoort. Wettelijk gezien is het dus niet verboden om te roken aan de schoolpoort of tijdens schooluitstappen. Scholen kunnen hierover wel afspraken maken met leerlingen, leerkrachten en ouders. Deze afspraken vind je in het schoolreglement. Neem dus zeker een kijkje in je schoolreglement voor meer informatie.

Nog andere vragen over het rookverbod? Ga dan naar de website van Vlaams Instituut Gezond Leven.