Mag er gerookt worden op school?

Nee, dat mag niet.

Na 18u30 ’s avonds kan de school uitzonderlijk toestaan dat er gerookt wordt op de speelplaats en  op andere niet-gesloten ruimtes. 

Ook tijdens schooluitstappen mag er niet gerookt worden tot 18u30. Vanaf dat tijdstip is een eventueel rookverbod de beslissing van de school.

Meer informatie over de wetgeving vind je op de website "Bullshit Free Generation" van het Vlaams Instituut Gezond Leven.