Mag het schoolreglement onderscheid maken tussen jongens en meisjes?

Nee, dat mag niet.

Volgens de wet mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen mensen op basis van hun geslacht. Dus ook in het schoolreglement mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen jongens en meisjes

Maar als een school echt niet anders kan dan mag het uitzonderlijk wel. In de wet staat als 'het doel op geen enkele andere manier bereikt kan worden". In uitzonderlijke gevallen dus. 

Rechten op school zijn voor iedereen gelijk. Je kan via de leerlingenraad proberen om het schoolreglement aangepast te krijgen. De leerlingenraad kan onderhandelen met de directie en hopelijk veranderingen realiseren. Je kan eventueel ook een vertrouwenspersoon op school aanspreken en je bezorgdheid laten weten.

Als er niets verandert en je bent er zeker van dat de school onrechtvaardig handelt, dan kan je het probleem aankaarten bij het meldpunt discriminatie of bij Unia.