Mag ik een huurcontract tekenen en andere wettelijke weetjes

Wat mag er wel en wat mag er eigenlijk niet? Hieronder enkele boeiende weetjes om niet in wettelijke problemen te geraken met je werkgroep of leerlingenraad. Doe de test!

Waar of niet waar?

1. Een leerling van de Werkgroep Feest kan zelf een contract voor verkoop of verhuur afsluiten. 

Niet waar

Zowel leerlingen als leerkrachten mogen niet in opdracht van het schoolbestuur een contract afsluiten, zowel voor verhuur als voor verkoop. Alleen de directeur kan een contact goedkeuren en ondertekenen. Ook als de directeur de begeleider de opdracht geeft iets te ondertekenen, blijft hij zelf eindverantwoordelijke.

2. Als een leerling in de leerlingenraad een mening heeft die regelrecht tegen de mening van de directeur ingaat, kan hij daar niet voor gestraft worden.  

Waar

Volgens het participatiedecreet (de wet dus) kan je geen tuchtsanctie oplopen omwille van je mening in de leerlingenraad. 

3. Een leerling mag een overschrijving doen in naam van een werkgroep. 

Niet waar

Zowel leerlingen als leerkrachten kunnen geen overschrijvingen doen in opdracht van het schoolbestuur. Alle betalingen (ook die van de leerlingenraad) moeten via de boekhouding van de school lopen. Kleine betalingen (bv. een zak snoep) zijn een andere zaak: dit kan wel indien je toestemming kreeg voor deze aankoop en achteraf het kasticket binnenbrengt bij de boekhouding.

4. De begeleider is niet persoonlijk verantwoordelijk als er iets fout loopt bij een activiteit. 

Waar

Een leerkracht is niet persoonlijk aansprakelijk. Tenzij hij een zware fout of herhaalde lichte fout begaat, of bedrog pleegt. Als hij ‘handelt als een goede huisvader’ is het schoolbestuur aansprakelijk.

5. De werkgroep Cultuur mag zelf een Facebookgroep aanmaken voor zichzelf.  

Waar

Uiteraard mag dat. Een groep is niet zichtbaar voor buitenstaanders (alleen personen die toegelaten worden kunnen erin) en kan in die zin ook nooit een bedreiging vormen voor de school. Een Facebookgroep kan je gebruiken voor interne communicatie. Je kan er uitnodigingen posten, verslagen delen of afspraken maken. Met een Facebookpagina kom je naar buiten. Hier kun je promo voeren voor komende activiteiten, een pollvraag stellen aan alle leerlingen ...

6. Als leerlingenraad mag je een fuif organiseren. 

Waar

Het is wel belangrijk om de uitdrukkelijke toestemming te krijgen van het schoolbestuur Als je die toestemming niet hebt is het een ‘eigen initiatief’ en zou je begeleidende leerkracht aansprakelijk kunnen gesteld worden wanneer er iets fout loopt.

7. Als je een feestje of optreden houdt moet je je binnen de muren van de zaal of school niet aan bepaalde geluidsnormen houden.  

Niet waar

Er zijn geluidsnormen vastgelegd vanuit de overheid die moeten gevolgd worden. Geluidsnormen zijn bijvoorbeeld verschillend naargelang de muziek binnen of buiten wordt gespeeld. De meest recente info vind je op www.fuifpunt.be. Als je de regels niet volgt, kan je een boete krijgen.

8. Je mag op school geen sterke drank schenken aan de leerlingen maar wel aan de ouders tijdens bijvoorbeeld de opendeurdag. 

Niet waar

Sterke drank mag niet geschonken worden aan minderjarigen en ook niet op het terrein van de school. Als je het toch wil (bv. voor een kerstmarkt), dan moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente.

9. Onze school mag zelf beslissen om de leerlingenraad af te schaffen als er te weinig kandidaten zijn. 

Niet waar

Volgens het participatiedecreet moet elke school een leerlingenraad hebben. Tenzij minstens 10% vraagt om GEEN leerlingenraad op te richten. De school zal dus eerst een bevraging moeten organiseren bij de leerlingen. Maar de school blijft de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen te laten participeren. Zonder leerlingenraad moet een school dus op zoek naar andere manieren om leerlingen hun mening te laten delen, zoals een forum, enquête ... 
Andere soorten leerlingenwerkgroepen (bijvoorbeeld MOS-werkgroep) zijn niet verplicht.