Mag ik mij inschrijven in de school van mijn keuze?

Ja, dat mag. 

De school mag enkel kiezen om je niet in te schrijven als er aan één van deze zes voorwaarden voldaan is:

  • Je voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden (= je hebt niet het juiste attest gehaald om die richting in dat jaar te volgen). 
  • De school, een klas, het leerjaar of de richting is vol. Meer leerlingen kunnen er voorlopig niet bij. 
  • Je werd dit schooljaar of tot twee schooljaren terug definitief uitgesloten uit de school waar je probeert in te schrijven. Dat betekent dat je via een tuchtprocedure uit de school werd gezet.
  • Sommige scholen van het gewoon secundair onderwijs kunnen tijdens het schooljaar de inschrijving weigeren van een leerling die omwille van een definitieve uitsluiting van school verandert. Zo een weigering kan enkel volgens criteria die vooraf afgesproken zijn door het Lokaal Overlegplatform (LOP).
  • Als je een verslag voor het buitengewoon onderwijs (verslag van het CLB) hebt, dan kan je naar een school voor buitengewoon onderwijs. Maar je kan ook beslissen om je in te schrijven in een gewone school. Die school zal je dan voorlopig inschrijven. De school zal dan in overleg met je ouders en het CLB nagaan of je er alle aangepaste zorgen kan krijgen. Als de school die aanpassingen onredelijk vindt, dan kan ze de inschrijving ongedaan maken. De school oordeelt dan dat ze niet in staat is om je goed op te vangen en aangepast onderwijs te geven. De school moet die beslissing wel motiveren. 
  • De school heeft aanwijzingen dat je ook in een andere school bent ingeschreven en van plan bent om afwisselend naar beide scholen te gaan.

Als een school kiest jou niet in te schrijven, dan is de school verplicht die weigering op papier te zetten. Dat heet  “een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving” . Als je het papier niet krijgt, vraag er dan naar!  Het is je bewijs dat je probeerde in te schrijven. Bij problemen kan je dan aankloppen bij het Lokaal Overlegplatform of de Commissie inzake Leerlingenrechten. Zij kunnen nakijken of de niet-inschrijving terecht is en mee zoeken naar mogelijke oplossingen.