Mag ik mijn examens nog afleggen als de school me heeft uitgesloten?

Nee, je hebt daar geen recht op. Maar sommige scholen laten dat wel toe. 

Als je preventief geschorst wordt of je wordt tijdelijk uitgesloten, dan mag je niet deelnemen aan de lessen, taken, toetsen of de examens. Maar veel scholen bieden wel een alternatieve examenregeling aan. Je kan de examens dan afleggen in een ander lokaal, of op andere momenten. De school zorgt er zo voor dat de preventieve schorsing of tijdelijke uitsluiting geen onredelijke invloed heeft op je slaagkansen.

Als je definitief uitgesloten wordt tijdens het schooljaar, mag je niet deelnemen aan de lessen, taken, toetsen of de examens. Je moet dus op zoek naar een nieuwe school om daar examens af te leggen.

Een definitieve uitsluiting die ingaat tijdens de laatste maanden van het schooljaar is wel een bijzonder zware maatregel. Daarom is het ook mogelijk dat een school een leerling definitief uitsluit op datum van 31 augustus, de officieel laatste dag van het schooljaar. Als je uitgesloten wordt op die datum, zal je het komende schooljaar moeten uitkijken naar een andere school, maar je moet toch nog deelnemen aan de lessen en examens in de school die je uitsluit.

De zoektocht naar je nieuwe school zal inmiddels al op touw gezet zijn door de school en het CLB, die verplicht zijn je hierbij te helpen. Scholen zijn verplicht om alle leerlingen in te schrijven, maar er zijn enkele uitzonderingen op die regel (zie de vraag “Mag ik me inschrijven in de school van mijn keuze?”). 

Je kan ook examens afleggen via de examencommissie secundair onderwijs van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.