Mag ik mijn examens nog afleggen als de school me heeft uitgesloten?

Nee, je hebt daar geen recht op. Maar sommige scholen laten dat wel toe. 

Ben je preventief geschorst of tijdelijk uitgesloten?

Dan mag je tijdelijk niet deelnemen aan de lessen, taken, toetsen of de examens. Maar veel scholen bieden wel een alternatieve examenregeling aan. Je kan de examens dan afleggen in een ander lokaal, of op andere momenten. De school zorgt er zo voor dat de preventieve schorsing of tijdelijke uitsluiting geen slechte invloed heeft op je slaagkansen.

Ben je definitief uitgesloten tijdens het schooljaar?

Dan mag je niet deelnemen aan de lessen, taken, toetsen of de examens. Je moet dus op zoek naar een nieuwe school om daar examens af te leggen.

Een definitieve uitsluiting die ingaat tijdens de laatste maanden van het schooljaar is wel een bijzonder zware maatregel. Daarom is het ook mogelijk dat een school een leerling definitief uitsluit op datum van 31 augustus, de officieel laatste dag van het schooljaar. Als je uitgesloten wordt op 31 augustus, zal je het komende schooljaar moeten uitkijken naar een andere school, maar je moet wel nog deelnemen aan de lessen en examens in de school die je uitsluit.

De zoektocht naar je nieuwe school zal inmiddels al op touw gezet zijn door de school en het CLB, die verplicht zijn je hierbij te helpen. 

Je kan ook examens afleggen via de examencommissie secundair onderwijs van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.