Mag ik thuis blijven op een feestdag van mijn godsdienst?

Ja, dat mag.

Op feestdagen van je godsdienst die erkend is door onze Grondwet, mag je thuis blijven.

De erkende godsdiensten zijn: de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de Israëlische (= joodse) en de islamitische godsdienst. 

Religieuze feesten krijgen voorrang op schoolse activiteiten. De school mag je dus niet verplichten om op school te zijn op een feestdag van je geloof. Vooraf moet je aan de school wel een briefje van je ouder(s)/ voogd geven. Daarin staat dat je niet op school zal zijn omwille van de feestdag die aansluit bij je geloof. Dat geldt ook als er toetsen of examens zijn.

Wat met examens of toetsen die op een feestdag van mijn geloof vallen?

Ook tijdens toetsen en examens kan de school jou niet verplichten om op school te zijn op een feestdag van je geloof. Je ouder(s)/ voogd moeten wel een afwezigheidsbriefje schrijven voor de school.

Scholen bepalen zelf wanneer je de toets of het examen moeten inhalen. Dat kan gebeuren tijdens de examenperiode zelf, vlak erna of tijdens de vakantie.

Als je over de examenplanning mee wil overleggen, dan kan je daar best om vragen via de leerlingenraad.