Mag ik thuis blijven op een feestdag van mijn godsdienst?

Ja, dat mag.

Als je een godsdienst hebt die erkend is door onze Grondwet, dan mag je op feestdagen thuis blijven. Het gaat om deze godsdiensten: de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de Israëlische (= joodse) en de islamitische godsdienst.

Religieuze feesten krijgen voorrang op schoolse activiteiten. De school mag je dus niet verplichten om op school te zijn op een feestdag. Vooraf moet je aan de school wel een briefje van je ouders geven. Daarin staat dat je niet op school zal zijn omwille van de feestdag die aansluit bij je geloof. Zelfs als je de lessen in die godsdienst volgt, bijvoorbeeld islamlessen, moet je op voorhand een briefje meebrengen. Dat geldt ook als er examens zijn.

De overheid deelt de scholen per brief mee wanneer de feestdagen van de verschillende erkende godsdiensten zijn. Er wordt gevraagd om daar rekening mee te houden bij de planning van de examens. Scholen bepalen zelf wanneer de afwezige leerlingen het examen moeten inhalen. Dat kan gebeuren tijdens de examenperiode zelf, vlak erna of tijdens de vakantie. Als de leerlingen daarover mee willen overleggen, dan kunnen ze daar best om vragen via de leerlingenraad.