Mag mijn dossier doorgegeven worden aan een ander CLB als ik van school verander?

Ja, dat mag.

Het CLB dat samenwerkte met je oude school moet je dossier doorgeven aan het CLB van je nieuwe school, tenzij jij (als je 12 jaar of ouder bent) of je ouder(s) (als je jonger dan 12 bent) daar niet mee akkoord zijn.

Op vraag van het CLB van je nieuwe school wordt je dossier doorgegeven. Als je dat niet wil, moet je dat in een brief laten weten binnen de 10 dagen nadat je op de hoogte gebracht bent door de directeur van je nieuwe school. Sommige gegevens, zoals je identificatiegegevens (naam, adres, geboortedatum ) en gegevens in verband met inentingen en spijbelen, moeten wél doorgegeven worden, daar kan je niet in kiezen. Je kan je ook niet tegenin gaan bij de overdracht van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en/of het gemotiveerd verslag.