Mag mijn leerkracht onbeperkt huiswerk geven?

Ja, dat mag. 

Er zijn geen grenzen aan de hoeveelheid huiswerk die een leerkracht mag geven. 

Je weet niet meer waar eerst te beginnen met je schoolwerk? Bespreek dit probleem met de leerkrachten: zijn ze zich wel bewust van de hoeveelheid huiswerk die ze je geven? Hou dat gesprek zo neutraal mogelijk en probeer hen niet persoonlijk aan te vallen. Kom zelf al met haalbare en realistische oplossingen, dan zijn ze misschien bereid om bepaalde zaken beter te spreiden.

Ben je niet tevreden over de uitkomst, spreek dan je titularis of directie erover aan. Elke school heeft een eigen regeling over het geven van toetsen en taken. Hoeveel (grote) toetsen mogen er per dag gegeven worden? Zijn er bepaalde "toetsenvrije" periodes, bijvoorbeeld enkele weken voor de examens?

Als de hele klas hinder ondervindt van de vele toetsen en taken ga je misschien best samen naar de directie. Probeer de situatie rustig uit te leggen. Op die manier breng je jouw vraag het beste over. 

Heb je persoonlijk moeite om alle leerstof en taken te verwerken? Dan is het een goed idee om een gesprek aan te vragen bij de leerlingenbegeleiding op jouw school.