Mag mijn leerkracht onbeperkt huiswerk geven?

Ja, dat mag.

Er zijn geen grenzen aan de hoeveelheid huiswerk die een leerkracht mag geven. Als de klas het erover eens is dat een leerkracht te veel of te zware taken geeft, meld je dit probleem best bij de leerkracht zelf. Ook als een leerkracht onvoldoende rekening houdt met andere vakken, kan je dat doen.