Mag mijn oude school informatie over mij doorgeven aan mijn nieuwe school?

Ja, dat mag.

Je oude school mag alle info doorgeven die gaat over jouw onderwijsloopbaan. Zo heeft je nieuwe school de juiste informatie om je goed te begeleiden. Het doorgeven van info moet altijd in jouw belang zijn (dus geen gegevens over onbetaalde schoolrekeningen bijvoorbeeld).

Je moet altijd de kans krijgen om in de nieuwe school met een schone lei te beginnen. Het is daarom niet toegestaan om info over schending van de leefregels, het tuchtdossier of een tuchtmaatregel door te geven aan een school. De nieuwe school mag wel weten dat er een tuchtmaatregel was, maar ze krijgt er geen dossier over. Ze mag er ook op geen enkele manier rekening mee houden.

Jouw ouders (of jijzelf als meerderjarige) hebben inzagerecht, recht op uitleg en kopierecht over alle gegevens over jou. Ze kunnen verzet aantekenen tegen het doorgeven van bepaalde gegevens naar een andere school